Can Çekişen Kimseye Telkin

Can çekişenin yanındaki şahıs ona; “Lâ ilahe illallah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) diye telkinde bulunur.