Müslüman Beldelere Vali Ve Zekât Memurları Gönderilmesi

Müslüman Beldelere Vali Ve Zekât Memurları Gönderilmesi Hicret’in 10. senesinde İslam güneşi birçok beldede bütün haşmetiyle par­lamaya başlamıştı. Bu sırada Peygamber Efendimiz, İslamiyetin yayıldığı…

Halid Bin Velid’in Necran’a Gönderilmesi

Halid Bin Velid'in Necran'a Gönderilmesi (Hicret’in 10. senesi Rebiülevvel ayı / Milâdî 631) Resûl-i Ekrem Efendimiz, bu tarihte Hz. Hâlid b. Ve­lid’i dört yüz mücahitle Yemen civarındaki Necran’da…

Hz. İbrahim’in Vefatı

Hz. İbrahim'in Vefatı (Hicret’in 10. senesi Rebiülevvel ayının 10. günü Salı) Peygamber Efendimizin mübarek kalbi, bütün insanlara karşı bir şefkat ve merhamet kaynağını andırıyordu. Mini mini yavrulara,…

Hicretin Dokuzuncu Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri

Hicretin Dokuzuncu Senesinin Diğer Mühim Hâdiseleri Urve b. Mes’ud’un Müslüman Olması ve Şehâdeti Urve b. Mes’ud, Taiflilerin ileri gelenlerindendi. Peygamber Efendimiz or­du­suyla Taif’i muhasara…

Haccın Farz Kılınması

Haccın Farz Kılınması İslam’ın beş şartından biri olan hac, Hicret’in 9. senesinde farz kılındı.[1] “Doğrusu, insanlar için konulan ilk mâbed, şüphesiz ki Mekke’de bulunan çok mübarek ve…

Abdullah Bin Übeyy’in Ölümü

Abdullah Bin Übeyy'in Ölümü Abdullah b. Übey b. Selûl, münafıkların reisi idi. Hz. Re­sû­lul­lah’­ın aziz şah­si­yetini nazarlardan düşürmek, İslamiyetin inkişafına mani olmak ve Müslü­manları…

Benî Hilâl Heyeti

Benî Hilâl Heyeti Resûl-i Ekrem’e bîat etmek üzere Medine’ye gelen heyetler arasında Benî Hilâl kabilesi temsilcileri de bulunuyordu. Bunlar, Abdi Avf b. Asram ve Ka­bîsa b. Muharık adında iki kişi…

Sakif Kabilesi Heyetinin Medine’ye Gelişi

Sakif Kabilesi Heyetinin Medine'ye Gelişi (Hicret’in 9. senesi Ramazan ayı) Urve b. Mes’ud, Sakif kabilesinin en çok sevilen reislerinden biri idi. Mek­ke’nin fethinden sonra Hicret’in 9. senesinde Medine’ye…

Hz. Ümmü Gülsüm’ün Vefâtı

Hz. Ümmü Gülsüm'ün Vefâtı (Hicret’in 9. senesi) Resûl-i Ekrem Efendimizin kerimesi ve Hz. Osman’ın zevcesi Hz. Ümmü Gül­süm, Hicret’in 9. senesinde vefat etti.[1]Yıkanıp ke­fenlendikten sonra, nama­zını…

Tebük Gazâsı

Tebük Gazâsı (Hicret’in 9. senesi Receb ayı / Milâdî 630) Hicret’in 9. senesi, İslam’ın Arabistan Yarımadası’nda bütün haşmetiyle ya­yıldığı senedir. Bir taraftan dalga dalga insanlar Medine’ye…