Ashab-i Bedr

Ey âlemlerin Rabbi Allahım! Sana sonsuz hamd ü sena, Efendimiz Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’e ve âl ü ashabına nihayetsiz salât ve selam ediyor, başta makam-ı ferdiyetin sahibi Ferd-i Ferîd Efendimiz olmak üzere Bedir gazvesine katılan, katılıp ilklerden olma mazhariyetiyle serfiraz bulunan ashabının mübarek isimlerini zikrederek huzurunda Sana yalvarıyorum:

Evvela Efendimiz ve Efendiler Efendisi, Allah Rasûlü, insanlık ufkunun biricik muhaciri Hazreti Muhammed el-Muhacirî (sallallahu aleyhi ve sellem),

sonra

Seyyidina Ebû Bekr es-Sıddîk el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ömer ibnü’l-Hattâb el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Osman ibn Affân el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Alî ibn Ebî Talib el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Talha ibn Ubeydullah el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zübeyr ibn Avvâm el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdurrahman ibn Avf el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Ebî Vakkâs el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Saîd ibn Zeyd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Ubeyde ibn Cerrâh el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Übeyy ibn Ka’b el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el- Erkam ibn Erkam el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Es’ad ibn Yezîd el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Enes ibn Muaz el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Enese Mevla-Rasûlillah (sallallahü aleyhi vesellem) el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Üneys ibn Katâde el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Evs ibn Sâbit el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Evs ibn Havlî el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Evs ibn es-Sâmit el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina İyâs ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Büceyr ibn Ebî Büceyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Behhâs ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Besbese ibn Amr el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Bişr ibn el-Berâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Beşîr ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Bilal ibn Rebâh el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Temîm Mevla-Hırâş el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Temîm Mevla benî Ğanm el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Temîm ibn Yeâr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sâbit ibn Akram el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sâbit ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sâbit ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidine Sâbit ibn Hansâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sâbit ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sâbit ibn Hezzâl el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’lebe ibn Amr el-Hazrecî(radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’lebe ibn Aneme el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sakf ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Câbir ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Câbir ibn Abdillah el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Câbir ibn Atik el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Cebbar ibn Sahr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Cübeyr ibn İyâs el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn Enes el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn Evs el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn Hâtib el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn Ebî Hazeme el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn es-Sımme el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn Arfece el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hâris ibn en-Nu’man el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hârise ibn Sürâka eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hârise ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâtıb ibn Ebî Beltea el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâtıb ibn Amr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâtıb ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Hubâb ibn Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Habîb ibn Esved el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Harâm ibn Milhan el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hureys ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Husayn ibn Hâris el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hamza ibn el- Abdülmuttalib el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hârice ibn el- Humeyyir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidine Hârice ez-Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâlid ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâlid ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Habbâb ibn el-Eret el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Habbâb Mevla Utbe ibn el- Ğazvân el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hubeyb ibn İsâf el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hırâş ibn es-Sımme el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hallâd ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hallâd ibn Süveyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hallâd ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Huleyde ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Huleyfe ibn Adiyy el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Huneys ibn Huzâfe el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Havvât ibn Cübeyr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Havlî ibn Ebî Havlî el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zekvan ibn Abdikays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zü’ş- Şimâleyn Umeyr ibn Abd-i Amr eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Râfi’ ibn Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Râfi’ ibn Uncede el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Râfi’ ibn el-Muallâ eş-Şehîd el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Râfi’ ibn Yezîd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Rib’ıy ibn Râfi’ el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina er-Rabî’ ibn İyâs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Rabîa ibn Eksem el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ruhayle ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Rifâa ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Rifâa ibn Abdi’l-Münzir el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Rifâa ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ziyâd ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ziyâd ibn Lebîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zeyd ibn Eslem el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zeyd ibn Hârise el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zeyd ibn el-Hattâb el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zeyd ibn el-Müzeyyen el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Zeyd ibn Vedîa el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina es-Sâib ibn Osman el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidine Sâlim Mevlâ ebî Huzeyfe el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidine Sâlim ibn Umeyr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidine Sübey’ ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sürâka ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sürâka ibn Ka’b el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Havle el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Hayseme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn er- Rabî’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Zeyd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Süheyl el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d el-Kelbî Mevlâ-Hâtıb el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sa’d ibn Muâz el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süfyan ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Seleme ibn Eslem el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Seleme ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Seleme ibn Selâme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Selît ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süleym ibn el- Haris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süleym ibn Milhân el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Simâk ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sinan ibn Ebî Sinan el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sehl ibn Huneyf el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sehl ibn Atîk el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sehl ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süheyl ibn Râfi’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süheyl ibn Vehb el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sevad ibn Züreyk el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Sevâd ibn Ğaziyye el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Süveybıt ibn Sa’d el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Şücâ’ ibn Ebî Vehb el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Şemmâs ibn Osman el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Subeyh Mevla ebî’l-Âs el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Safvân ibn Vehb eş- Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Suheyb ibn Sinan el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina ed-Dahhâk ibn Hârise el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina ed-Dahhâk ibn Abdiamr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Damre ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina et-Tufeyl ibn el-Hâris el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina et-Tufeyl ibn Mâlik el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina et-Tufeyl ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âiz ibn Mâıs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âsım ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âsım ibn Adiyy el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âsım ibn Kays el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âkıl ibn el-Bükeyr eş-şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn Ümeyye el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn el-Bükeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn Rebîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn Seleme el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn el-Ukeyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn Füheyre el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âmir ibn Muhalled el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abd-i Rabbihi ibn Hakk el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Cübeyr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Cahş el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn el-Cedd el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn el-Humeyyir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn er-Rebî’ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Revâha el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Sürâka el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Seleme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Sehl el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Süheyl el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Târık el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Âmir el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Abdillah Übeyy el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah Abd-i Menâf el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Abs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Urfuta el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Umeyr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Kays ibn Hâlid el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Kays ibn Sahr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Ka’b ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Ka’b ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Mahreme el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Mes’ûd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Maz’ûn el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abdullah ibn Nu’man el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abbâd ibn Bişr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âbbâd ibn Kays ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Âbbâd ibn Kays ibn Ayşe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubâde el-Haşhâş el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubâde ibn es-Sâmit el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Abs ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubeyd ibn Ebî Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubeyd ibn Evs el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubeyd ibn et-Teyyihân el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubeyd ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ubeyde ibn Hâris eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Utbe ibn Rebîa Halîf el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Utbe ibn Abdullah el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Utbe ibn Ğazvân el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Osman ibn Maz’ûn el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Adiyy ibn Ebî Zeğbâ el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Usayme el-Esedî el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Usayme el-Eşca’ el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Atıyye ibn Nüveyre el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ukbe ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ukbe ibn Osman el Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ukbe ibn Vehb ibn Rabîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ukbe ibn Vehb ibn Kelede el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ukkâşe ibn Mihsan el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umare ibn Hazm el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umâre ibn Hazm el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Ebî Serh el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn İyâs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Sa’lebe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn el-Haris el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Sürâka el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Talk el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Muâz el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Amr ibn Ma’bed el-Ez’ar el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ammâr ibn Yâsir el-Ansî el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umeyr ibn Ebî Vakkâs eş-Şehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umeyr ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umeyr ibn el Humâm eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Umeyr ibn Avf Mevlâ-Süheyl el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Antera Mevlâ Süleym ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Avf ibn el-Hâris el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Uveym ibn Sâide el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina İyâz ibn Züheyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Fâkih ibn Bişr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ferve ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Katâde ibn Nu’man el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Kudâme ibn Maz’ûn el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Kutbe ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Kays ibn Ebî Sa’saa el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Kays ibn Mihsan el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Kays ibn Muhalled el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ka’b ibn Cemmâz el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ka’b ibn Zeyd el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Ebî Havlî el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Duhşum el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Kudâme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Mes’ûd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik ibn Nümeyle el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mâlik Mübeşşir ibn Abd’il-Münzir eş-Şehîd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mücezzer ibn Ziyâd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muhriz ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muhriz ibn Nadle el- Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muhammed ibn Mesleme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Müdlic ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mersed ibn Ebî Mersed el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mistah Avf ibn Üsâse el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mes’ûd ibn Evs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mes’ûd ibn Halde el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mes’ûd ibn Rabîa el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mes’ûd ibn Sa’d el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mes’ûd ibn Sa’d el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mus’ab ibn Umeyr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muâz ibn Cebel el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muâz ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muâz ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muâz ibn Mâıs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ma’bed ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muattib ibn Ubeyd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muattib ibn Avf el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muattib ibn Kuşeyr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ma’kıl ibn el-Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ma’mer ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ma’n ibn Adiyy el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muavviz ibn el-Hâris eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Muavviz ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mikdâd ibn Amr el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Münzir ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina el- Münzir ibn Kudâme el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina el-Münzir ibn Muhammed el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Mihca’ Mevla-Ömer ibn el- Hattâb eş-Sehîd el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nasr ibn el-Hâris el- Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nu’man ibn Sinan el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nu’man ibn Abd-i Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nu’man ibn Asar el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nu’man ibn Mâlik el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Nevfel ibn Abdillah el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Hâni’ Ebî Bürde ibn Niyâr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Vâkıd ibn Abdillah el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Vedîa ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Veraka ibn İyâs el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Vehb ibn Sa’d el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Yezîd ibn el-Hâris eş-Şehîd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Yezîd ibn Rukayş el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Yezîd ibn el-Münzir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Üseyd Mâlik ibn Rabîa el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebu’l-A’ver ibn el-Hâris el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Eyyûb Hâlid ibn Zeyd el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Huzeyfe ibn Utbe el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebu’l-Hamrâ Mevlâ el-Hâris ibn Rifâa el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Humayda Ma’bed ibn Abbâd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Hanne Mâlik ibn Amr el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Hârice Amr ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Hâlid el- Hâris ibn Kays el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Huzeyme ibn Evs el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Davûd Umeyr ibn Âmir el- Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Dücâne Simâk ibn Hareşe el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Zeyd Kays ibn es-Seken el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Sebra ibn Ebî Ruhm el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Seleme ibn Abdi’l-Esed el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Selît Usayra ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Sinan ibn Sayfî el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Sinan Vehb ibn Mihsan el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Şeyh ibn Ubeyy ibn Sâbit el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Dayyâh en-Nu’man ibn Sâbit el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Talha Zeyd ibn Sehl el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Ubâde Sa’d ibn Osman el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Abs Abdurrahman ibn Cebr el-Evsî,
Seyyidina Ebû Akîl Abdirrahman ibn Abdillah el-Evsî,
Seyyidina Ebû Kebşe Mevlâ Rasûlillah (sallallahü aleyhi vesellem) el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Lübâbe Beşîr ibn Abdi’l-Münzir el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Mahşî Süveyd et-Tâî el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Mersed Kennâz ibn Husayn el-Muhacirî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebû Müleyl ibn el-Ez’ar ibn Zeyd el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebu’l- Münzir Yezîd ibn Âmir el-Hazrecî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebu’l-Heysem Mâlik ibn et-Teyyihânî el-Evsî (radiyallahü anh),
Seyyidina Ebu’l-Yeser Ka’b ibn Amr el-Hazrecî (radiyallahü anh)

hürmetine, beni daimî himayen altında tutmanı.. değişmeyen ve herhangi bir zarar dokundurulamayan yakınlığına almanı..
hiç kimsenin dokunamayacağı fakat içine girenlerin her ihtiyacına kafi gelen korumana dâhil etmeni..
her şeyi ihata etmiş bulunan ve asla parçalanamayan sıyanetinle saklamanı..
yüksek ve aşılamayan kalene, asla zayi olmayan emanetlerin arasına katmanı..
hıfz u inayet çadırında muhafaza buyurmanı..
koruman, gözetmen ve setretmen ile sarıp sarmalamanı..
kötülerin şerrini benden uzak tutmanı..
azametinin nuruyla beni zalim ve fâcirlerden gizlemeni.. şer konuşan bütün dilleri bana karşı bağlamanı.. zarar vermek kastıyla atılan bütün okları geri çevirmeni.. hasetle bakan kem gözleri, düşmanlıkla atan bütün kalbleri göremez ve atamaz hale getirmeni.. kahrımı isteyenleri, rahat ve istikrar bulamayacakları şekilde kahretmeni.. arzı bütün genişliğine rağmen onlara dar hale getirmeni.. eziyet etmeyi meslek haline getiren her zalimi hilm, lütf ve mühlet dairenden çıkarmanı.. ısrarla düşmanlık yapanların ellerini kollarını kelepçeleyip kalblerini bağlamanı..
emellerine ulaşmalarına müsaade etmemeni..
haddini aşan ve zarar vermek için fırsat kollayanlara karşı beni sıyanet etmeni.. kaybolan ve elden giden şeylere karşılık lütuflarınla beni sevindirmeni..
her türlü fitne, hayırsızlık ve sıkıntıların şerrinden beni korumanı..
kalbimi bütün haset, garaz ve kinlerden arındırmanı..
arkadan ve önden gelebilecek şerlerden beni muhafaza etmeni..
her iki cihanda gaye-i hayallerime ulaştırmanı..
kazanın karşı konulamaz hükümleri ve kaderde olan ağır belalara karşı sürpriz ve gizli lütuflarınla beni bürümeni ve gece- gündüz, ikamette-seferde, uyurken-uyanıkken, açık-gizli her halimde güzellerden güzel maiyyetinle benimle beraber olmanı Senden dileniyorum. Allahım! Yine O, Kâinatın İftihar Tablosu hatırına ve huzurunda isimlerini zikrettiğim Ashab-ı Bedir hürmetine Senden, cânî ve serkeşleri bile içine alan geniş ve kuşatıcı affınla, hiçbir kulun Senin üzerinde hiçbir hakkı olmamasına rağmen iyi ve kötü herkese ulaşan ihsanınla, bana da bol bol lütufta bulunmanı..
Senden başka herkes ve her şeyden beni müstağni kılmanı..
ömrümü hayırlı ve uzun kılmanı..
mümin kullarının kalblerine benim ve üzerinde yürüdüğüm yolun sevgisini yerleştirmeni..
üzerimde bulunan hak ve borçları ödemeye muvaffak kılmanı..
göz açıp kapayıncaya kadar beni kendimle ve nefsimle başbaşa bırakmamanı.. günahlarımı bağışlamanı..
helal ve hoş kazanç ihsan etmeni..
sürçmelerimi affetmeni..
amellerimi ve yine Senin havlinle işleyebildiğim iyiliklerimi kabul etmeni..
beni, zürriyetimi ve erkek-kadın bütün inananları karanlıklardan nura çıkarmanı.. günahlarla arama en büyük kalkan ve en sağlam bir sur ile girmeni..
İslam’ı en büyük talebim haline getirmeni..
lütuf ve rahmetinden ümit kesmeden, af ve müsamahan hakkında ye’se düşmeden
dinî ve dünyevî işlerimde bana tertemiz ve afiyet içinde bir hayat yaşatmanı.. demime damarıma karışacak her çeşit zulümden ve ağyar mülahazalarından beni uzak tutmanı..
inkisar içindeki kalbimi zafer ve nusretinle sarıp sarmalamanı..
inabe ve hüsn-ü yakîn ile rızıklandırmanı..
salih kullarına dünyayı nasıl göstermişsen bana da öyle göstermeni.. kopan bağlarımı fazlınla birleştirmeni..
zayıf ve cılız halimi kudretinle güçlendirmeni..
eğri büğrü huylarımı izale etmeni..
gevşeyen himmetimi gafletinden uyandırmanı..

Senin haşyetinden gözyaşlarımı kesintisiz yağan yağmurlar gibi akıtmanı ve en çok talepte bulunduğum isteklerimi bahşetmeni ve beni âkıbetin en güzeliyle serfiraz kılmanı diliyorum. Âmîn! Ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn. Salât ü selam Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve bütün ashâbına.

Kaynak:  “http://www.herkul.org/ortak-dua/ortak-dua-20-ashab-i-bedrin-isimleri/”

İsm-i Celil

İsm-i Celil – Tesbih Adedi – Tesbih Niyeti

Allah 66 Her türlü istek, tüm duaların kabulü
Er-Rahmân 298 Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm 258 Maddi ve manevi rızka nail olmak
El-Melik 90 Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs 170 Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm 131 Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğge çıkmak
El-Mü’min 137 Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin 145 İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz 94 Düşmanlara galip gelmek El-Cebbâr 206 İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir 662 İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık 731 İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak,
El-Bâri 214 İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir 336 Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr 306 Zalimleri ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb 14 Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat
Er-Rezzâk 308 Bol rızıklı ömür
El-Fettâh 489 Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim 150 İlim zenginliği
El-Kabid 903 Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Basıt 72 Rızkının genişlemesi ve bereketi
El-Hafid 1481 Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi’ 351 İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil 770 Düşmanları zelil etmek
Es-Semi’ 180 Duaların kabulü
El-Basir 302-112 Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem 68 Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl 104 Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık
El-Habîr 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm 88 Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm 1020 Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr 1286 Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
Eş-Şekûr 526 Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık
El-Aliyy 110 Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması,
El-Kebîr 232 Hürmet sahibi olmak, maddi ve manevi büyüklük
El-Hafîz 998 Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb 80 Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl 73-5329 Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm 270 Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb 55-3025 Duaların kabul olunması
El-Vâsi’ 137 Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği
El-Hakîm 78-6084 İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd 20-400 İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd 57-3249 İzzet ve şerefin artması
El-Bâis 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak,
Eş-Şehîd 319 Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak 108 Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl 66 Allah’tan her türlü yardım görmek
El-Kavî 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması, Zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn 500 Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy 46-2116 Her işte Allah’ın yardımını istemek
El-Hamîd 62-3844 Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî 148 Zekanın kuvvetli olması
El-Mubdi 57 Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd 124 Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî 68 İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît 490 Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay 18-324 Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm 156 Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid 14-196 Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid 48 Kazancım bolluğu ve şerefli bir hayat
El-Vâhid/El-Ehad 19-3669 Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması,
Es-Samed 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir 305 İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir 744 Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim 184 Daima yükselmek
El-Muahhir 847 Kötü ve belalı birini veya bir işin uzaklaşması
El-Evvel 37 Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir 801 Ömrün uzunluğu
Ez Zâhir 1106 Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Muteâlî 551 İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığı artması
El-Vâlî 47 Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr 202 Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb 409 Tevbelerin kabulü
El-Muntakım 630 Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv 156 Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf 287 Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü’l-Mülk 212 Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm 1100 İşlerin kolay ve asan olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit 209 Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi 114 Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî 1060 Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî 1100 Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni’ 161 Kaza ve belalardan emin olmak
Ed Dârr 1001 Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek
En Nâfi’ 201 Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En Nûr 256 Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî 20-400 Doğru yolu bulmak ve çocukların serkeş olmaması
El-Bedî’ 86 Allah’ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik
El-Bâkî 113 Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris 707 Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık
Er-Reşîd 514 Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr 298 Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak
TEVHÎDNÂME (Sesli)

[pdf-embedder url=”https://cetele.org/wp-content/uploads/2017/12/2017_06_17_tevhidname.pdf” title=”Tevhidname”] [pdf-embedder url=”https://cetele.org/wp-content/uploads/2017/12/2016_12_02_Tevhidname_ve_tercumesi.pdf” title=”Tevhidname_ve_tercumesi”]

SESLI BÜYÜK CEVŞEN BÖLÜMLERI - İHSAN ATASOY