PEYGAMBERIMIZ (A.S.)IN MEKKE’NIN HARAMIYET VE DOKUNULMAZLIĞI HAKKINDAKI AÇIKLAMASI

Peygamberimiz (a.s.); Mekke’yi fethinin ikinci gününde irad ettiği hutbesinde şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah, göklerle yeri, Güneş’le Ay’ı yarattığı gün, Mekke’yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. [177]

Burası, Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı bir bölgedir.[178]

Kıyamet gününe kadar da, haram ve dokunulmaz olarak kalacaktır.[179]

Mekke’yi haram ve dokunulmaz kılan Allah’tır.

Onu, insanlar haram ve dokunulmaz ki İmamı şiardır. [180]

Allah’a ve âhiret gününe inanan kimseye, Mekke Hareminde kan dökmek, ağaç kesmek, helal olmaz! [181]

Mekke’de kan dökmek benden önce hiçbir kimse için helal olmadığı gibi, benden sonra da hiçbir kimse için helal olmayacaktır!

Bana da, ancak gündüzün belli bir saatinde helal kılınmıştır; [182] ki, bu da, Mekkelilerin ilahî gazabı hak etmiş olmalarından ileri gelmiştir. [183]

Şüphe yok ki, Fil’i Mekke’ye girmekten alıkoyan, tutan Allah’tır.

Mekkeliler üzerine, Resûlullah ile mü’minler de, ancak bir kez salınmışlardır.[184]

İyi biliniz ki: Şu saatte Mekke benim için bile haramdır.[185]

Mekke’nin bugünkü haramlığı, dünkü haramlığı haline dönmüştür.”[186]